Smart money od Bluerank. Agencja zbywa udziały w Prowly i planuje inwestycje w kolejne startupy.