Blueffect 2020. Biznes oparty o dane w czasach nowej normalności.