Wyjazd w pełni integracyjny. Dobry przykład z Łodzi!