Od projektu do teamu – Bluerank bada kulturę organizacyjną i rozwija model współpracy z klientami.